Help me

Help me update the database for the genus in Skjegstad, Jøsvoll, Rypdal and Nakken from Vestnes, Norway.

Hjelp meg å oppdatere databasen for slekten i Skjegstad, Jøsvoll, Rypdal og Nakken fra Vestnes, Norge.